Friday, October 24, 2008Marilah kita hayati beberapa firman Allah dan maksud Hadis Rasulullah saw berkaitan keutamaan menuntut ilmu.

                        
9. (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

 ••                  
28. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama[1258]. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
[1258] yang dimaksud dengan ulama dalam ayat Ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah.

“ Mencari ilmu pengetahuan adalah wajib atas setiap Muslim.”
( H.R Ibnu Adibarr )

“ Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan , maka Allah akan permudahkan untuknya ke Syurga .”
( H.R Muslim )

No comments: