Monday, May 11, 2009

Cadangan silibus fikrah untuk 4 tahun

Senarai buku di bawah merupakan buku fikrah yang dicadangkan oleh masul ana sebelum berangkat ke Jordan untuk membaca dan mengkaji sepanjang pengajian ana 4 tahun di Jordan.

SILIBUS FIKRAH TAHUN 1 & 2


1. Asas-asas Islam- Maududi
2. Dasar-dasar Islam- Maududi
3. 4 Istilah dalam Al-quran- Maududi
4. Tafsir Fi Zilalil Al-Quran- Syed Qutb
5. Petunjuk Sepanjang Jalan – Syed Qutb
6. Inilah Deen(Inilah Islam)- Syed Qutb
7. Fiqhus Sirah- Said Ramadhna Al-Buthi
8. Jalan Menuju Madinah- Abu Hasan Ali An-Nadwi\
9. Jalan Menuju Taqwa- Abdullah Hasih Ulwan


TAHUN 3 & 4

1. Hadith 40
2. Bagaimana mengajak Kepada Islam- Fathi yakan
3. Tafsir Fi Zilal: Surah: muzammil, mudassir, Al-Fath, As-sof,al-jumuaah, Al-Munafiqun
4. Jundullah-Thaqafatan wa Ikhlasan- Said Hawwa
5. Tarbiyah Rasulullah-Madrasah Hassan Al-Banna
6. Aqidah Islamiyah- Syed Sabiq
7. Kerugian Alam tanpa Islam- Fathi yakan
8. Detik-detik Hidupku-Hassan Al-Banna
9. Apa Erti saya masuk Islam-Fathi yakan
10. Pengenalan Kepada Dakwah IM-Said Hawwa
11. Bekalan di perjalanna Dakwah-Hassan Al banna
12. Hadith thulasta’-HAB
13. Usul Al Dakwah -Dr abdul karim zaidan


Selamat membaca dan mengkaji.